• Assertieve assistent accountant

  We zijn op korte termijn op zoek naar een assertieve assistent accountant. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van jaarrekeningen...
  LEES VERDER
 • NOW 3 Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

  Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten...
  LEES VERDER
 • Update maatregelen Coronavirus (tweede steunpakket)

  Het eerste steunpakket dat halverwege maart werd gepresenteerd, loopt op 31 mei af. Over het eerste ...
  LEES VERDER
 • Bijzonder uitstel van betaling Belastingdienst

  De afgelopen dagen is er veel in het nieuws geweest over de mogelijkheden voor uitstel van...
  LEES VERDER
 • Fiscale maatregelen coronacrisis voor ondernemers en organisaties

  Door de uitbraak van het coronavirus kan het gebeuren dat ondernemers en organisaties tijdelijk en buiten...
  LEES VERDER
 • Maatregelen voor ondernemers en organisaties om uw liquiditeitspositie tijdens de coronacrisis te verbeteren

  Het COVID-19 virus (in de volksmond ‘coronavirus’) zet de economie op zijn kop. De...
  LEES VERDER
 • Coronavirus (COVID-19): Onze aanpak

  In de afgelopen dagen is er veel berichtgeving over de Coronavirus uitbraak in Nederland. Niemand weet...
  LEES VERDER

Over ons

Fidor accountants en adviseurs te Ridderkerk, een jong en dynamisch accountantskantoor met een sterke IT- en advies focus. We zijn gedreven, laagdrempelig, innovatief maar vooral persoonlijk!

Fidor is een creatieve samenvoeging van de Italiaanse woorden 'Fidem' (vertrouwen) en 'Valore' (waarde), woorden die in onze dienstverlening centraal staan.

De basis dienstverlening bestaat uit de reguliere accountancy-dienstverlening, fiscaliteit en loonadministratie. Bij deze basis dienstverlening maken wij maximaal gebruik van IT, ook voor onze interne processen.

Daarnaast zijn we sparring partner, adviseur op vele gebieden. Op elke ondernemer, bestuurder komen in de dagelijks praktijk vele vragen af. Veel van deze vragen kan hij zelf afhandelen, maar weet dat Fidor een sparring partner voor u is, waar u met al uw vragen terecht kunt.

IT is geen doel op zich, maar is een belangrijk middel om de doelen van uw organisatie op een effectieve en efficiënte manier te bereiken. Hierdoor heeft u  meer grip op uw processen en houdt u meer tijd over voor zaken die echt belangrijk zijn. De praktijk bewijst steeds weer dat dit kan!  Fidor innoveert steeds mee en daarin lopen we nadrukkelijk voorop. Hierdoor kunnen wij u maximaal van dienst zijn.

Op u als ondernemer, bestuurder komt in de dagelijkse  praktijk vele vragen af, zowel zakelijk als privé.  Hiervan kunt u veel zelf afhandelen, maar weet dat Fidor een sparring partner voor u is, waar u met al uw vragen terecht kunt. Wij zijn zelf ondernemer en willen als geen ander u inspireren en helpen, ja met u  méé ondernemen.

Door optimaal gebruik te maken van de technische mogelijkheden die  op dit moment beschikbaar zijn, heeft u en wij meer tijd om ons gezamenlijk te richten op zaken die voor u echt belangrijk zijn, die u bezig houden. Wij denken en ondernemen graag met u mee. Wij zijn gedreven, laagdrempelig, innovatief maar vooral verrassend persoonlijk.

De woorden 'Fidem' (vertrouwen) en 'Valore' (waarde), zijn basisbeginselen die in onze dienstverlening centraal staan. Vertrouwen schept een basis voor een gezonde samenwerking en is een voorwaarde voor succes. Dit wordt verstrekt door het begrip waarde zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. Het zal u dan niet verwonderen dat bij ons langdurige persoonlijke contacten centraal staan.

Dienstverlening

Team

Branches

Laatste nieuws

NOW 3 Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 januari 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.

Vanaf maart tot en met september zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. De NOW3-steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%.  NOW3 is onderdeel van een omvangrijk steun en herstelpakket waarin het kabinet ook geld beschikbaar stelt voor scholing van-werk-naar-werk.

Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. Met de stapsgewijze afbouw van de tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling,  komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. Het voorschot blijft 80% en wordt uitgekeerd in drie termijnen. De subsidie van alle drie de tijdvakken wordt gebaseerd op de loonsom van juni 2020.

Tijdvakken NOW3

De NOW regeling is met ingang van 1 oktober verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021. De NOW3 kent drie tijdvakken:

1 (3e tranche) : van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021

2 (4e tranche) : van 1 januari tot 1 april 2021

3 (5e tranche) : van 1 april tot 1 juli 2021
 

Tijdvak NOW-3Vereist omzetverliesMax. vergoeding loonsomRuimte daling loonMax. vergoeding per werknemer*
1 oktober t/m 31 december 202020%80%10%€ 9.961
1 januari t/m 31 maart 202130%70%15%€ 9.961
1 april t/m 30 juni 202130%60%20%€ 4.845Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of  2,  kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3. NOW3.1 kan vanaf 16 november tot en met 13 december worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 oktober tot 1 januari 2021.

Voorwaarden NOW3

Voor de berekening van de omzetdaling wordt voor alle drie de tijdvakken een vergelijk gemaakt met de omzet van 2019. Hier wordt aan vastgehouden omdat de omzet van dat jaar nog niet is vertekend als gevolg van de coronacrisis. De omzetdaling moet tenminste 20% zijn en per 1 januari 2021 zelfs 30%.

De inspanningsverplichting voor scholing blijft gelden.

Daarnaast geldt voor NOW3 een nieuwe inspanningsverplichting voor begeleiding van werk-naar-werk. De werkgever heeft de verplichting zich in te spannen om bij te dragen aan de begeleiding naar ander werk voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tijdens de subsidieperiode eindigt of van wie hij in die periode het voornemen heeft de arbeidsovereenkomst te beëindigen of niet voort te zetten. Het gaat hierbij om alle mogelijkheden waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen, behalve pensionering.

Ook voor NOW3 geldt het dividend- en bonusverbod. In het eerste tijdvak van NOW3 geldt dit verbod voor 2020, maar in het tweede en derde tijdvak van NOW3 geldt het verbod voor 2021. Voor de reikwijdte van het dividend- en bonusverbod wordt hetzelfde onderscheid gemaakt als in NOW2 tussen subsidie op concernniveau en op werkmaatschappijniveau.