• Administratief medewerker (MBO 4)

  Wegens constante groei zijn wij opzoek naar een assistent accountant met focus op...

  LEES VERDER
 • Verplichtingen betreft het aanleggen en bijhouden...

  Uit de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vloeien verschillende verplichtingen voort wat...

  LEES VERDER

Over ons

Fidor accountants & belastingadviseurs te Ridderkerk, een jong en dynamisch accountantskantoor met een sterke IT- en advies focus. We zijn gedreven, laagdrempelig, innovatief maar vooral persoonlijk!

Fidor is een creatieve samenvoeging van de Italiaanse woorden 'Fidem' (vertrouwen) en 'Valore' (waarde), woorden die in onze dienstverlening centraal staan.

De basis dienstverlening bestaat uit de reguliere accountancy-dienstverlening, fiscaliteit en loonadministratie. Bij deze basis dienstverlening maken wij maximaal gebruik van IT, ook voor onze interne processen.

Daarnaast zijn we sparring partner, adviseur op vele gebieden. Op elke ondernemer, bestuurder komen in de dagelijks praktijk vele vragen af. Veel van deze vragen kan hij zelf afhandelen, maar weet dat Fidor een sparring partner voor u is, waar u met al uw vragen terecht kunt.

IT is geen doel op zich, maar is een belangrijk middel om de doelen van uw organisatie op een effectieve en efficiënte manier te bereiken. Hierdoor heeft u  meer grip op uw processen en houdt u meer tijd over voor zaken die echt belangrijk zijn. De praktijk bewijst steeds weer dat dit kan!  Fidor innoveert steeds mee en daarin lopen we nadrukkelijk voorop. Hierdoor kunnen wij u maximaal van dienst zijn.

Op u als ondernemer, bestuurder komt in de dagelijkse  praktijk vele vragen af, zowel zakelijk als privé.  Hiervan kunt u veel zelf afhandelen, maar weet dat Fidor een sparring partner voor u is, waar u met al uw vragen terecht kunt. Wij zijn zelf ondernemer en willen als geen ander u inspireren en helpen, ja met u  méé ondernemen.

Door optimaal gebruik te maken van de technische mogelijkheden die  op dit moment beschikbaar zijn, heeft u en wij meer tijd om ons gezamenlijk te richten op zaken die voor u echt belangrijk zijn, die u bezig houden. Wij denken en ondernemen graag met u mee. Wij zijn gedreven, laagdrempelig, innovatief maar vooral verrassend persoonlijk.

De woorden 'Fidem' (vertrouwen) en 'Valore' (waarde), zijn basisbeginselen die in onze dienstverlening centraal staan. Vertrouwen schept een basis voor een gezonde samenwerking en is een voorwaarde voor succes. Dit wordt verstrekt door het begrip waarde zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. Het zal u dan niet verwonderen dat bij ons langdurige persoonlijke contacten centraal staan.

Dienstverlening

Team

Branches

Laatste nieuws

Verplichtingen betreft het aanleggen en bijhouden van een personeelsdossier

Uit de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vloeien verschillende verplichtingen voort wat betreft het aanleggen en bijhouden van een personeelsdossier. Zo is de werkgever verantwoordelijk voor de juistheid en nauwkeurigheid van de gegevens in de personeelsadministratie. Bovendien moet de informatie in het personeelsdossier toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Een goed personeelsdossier bevat alle actuele gegevens op basis waarvan de werkgever zijn beslissingen over de werknemer kan onderbouwen. Naast persoonlijke gegevens en gaat het om informatie over contracten en arbeidsvoorwaarden, functioneren en ontwikkeling, ziekteverzuim en diversen en bijzonderheden.

Personeelsdossier

In het personeelsdossier zitten de benodigde gegevens voor de uitvoering van een arbeidsovereenkomst en is daarom voor zowel kleine als grote organisaties van groot belang.

 • Een goed personeelsdossier bevat alle actuele gegevens op basis waarvan de werkgever zijn beslissingen over de werknemer kan onderbouwen. Naast persoonlijke gegevens en gaat het om informatie over contracten en arbeidsvoorwaarden, functioneren en ontwikkeling, ziekteverzuim en diversen en bijzonderheden.
 • Uit de Wbp vloeien verschillende verplichtingen voort wat betreft het aanleggen en bijhouden van een personeelsdossier. Zo is de werkgever verantwoordelijk voor de juistheid en nauwkeurigheid van de gegevens in de personeelsadministratie. Bovendien moet de informatie in het personeelsdossier toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
 • Uit het beginsel van 'goed werkgeverschap' en de Wbp volgt dat de dossiers op een veilige afsluitbare plaats moeten worden bewaard in verband met de privacygevoeligheid van de inhoud.
 • Volgens het recht op inzage moet de werkgever een volledig overzicht verstrekken van de persoonsgegevens en uitleggen waarom deze informatie wordt verwerkt. Als de werknemer vervolgens vindt dat bepaalde informatie niet in zijn dossier thuishoort, kan hij om correctie van die gegevens verzoeken.
 • Personeelsdossiers mogen worden overgedragen aan een ander bedrijf bij een faillissement, fusie of overname. Voorwaarde is wel dat de werkgever zich houdt aan de volgende waarborgen om de privacybelangen van de werknemers te beschermen.
 • Het digitaal bewaren en beheren van personeelsdossiers bespaart veel tijd en (werk)ruimte maar er zijn in juridisch opzicht wel enkele haken en ogen wat betreft beveiliging en de bewijsfunctie. Onze specialisten kunnen u helpen bij het op een juiste wijze registeren en opslaan van deze gegevens in een digitaal dossier. Geïnteresseerd? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Welke gegevens horen thuis in een personeelsdossier, en welke niet?

Gegevens voor het personeelsdossier

In het algemeen bevat een personeelsdossier gegevens en documenten uit de volgende vijf hoofdgroepen:

 • persoonlijke gegevens;
 • contracten & arbeidsvoorwaarden;
 • functioneren & ontwikkeling;
 • ziekteverzuim; en
 • diversen & bijzonderheden.

Persoonlijke gegevensstamkaart

 • NAW-gegevens;
 • kopie van het identiteitsbewijs;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • sollicitatiebrief en het CV van de werknemer;
 • opgaaf gegevens voor de loonheffing (voorheen: Kopie loonbelastingverklaring);
 • kopieën van diploma's;
 • getuigschriften;
 • verklaring van goed gedrag (i.v.t.);
 • werkvergunning of verblijfsvergunning (voor buitenlandse werknemers).

Contracten & arbeidsvoorwaarden

 • kopie aanstellingsbrief;
 • arbeidsovereenkomst;
 • als er een personeelsreglement / personeelshandboek van toepassing is: een door de werknemer ondertekende verklaring dat hij akkoord is met de toepasselijkheid daarvan;
 • eventuele aanvullingen of wijzigingen arbeidsovereenkomst;
 • geheimhoudingsverklaring indien van toepassing;
 • documentatie over pensioenregeling indien van toepassing;
 • onkostenvergoedingen indien van toepassing;
 • bonus- en of targetregelingen indien van toepassing;
 • documentatie over gefaciliteerde middelen van het bedrijf (leaseauto, laptop, gsm, kleding, bescherming, et cetera) (waaronder door de werknemer voor akkoord getekende gebruikersovereenkomst) indien van toepassing;
 • arbeidstijdenregistratie (bijvoorbeeld klokkaarten) indien van toepassing;
 • eventueel zwangerschaps- ouderschaps- of zorgverlof, bijzonder verlof indien van toepassing.

Functioneren & ontwikkeling

 • functieomschrijving;
 • salarisschaalindeling;
 • verslagen van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken;
 • persoonlijk ontwikkelingsplan (POP);
 • afspraken over loopbaan: actieplan, POP en targets;
 • gevolgde cursussen en opleidingen;
 • overzicht van loopbaan: toegekende promoties, et cetera.

Ziekteverzuim

verzuimfrequentie;
eventuele informatie over de functionele beperkingen van de zieke werknemer en de noodzakelijke aanpassingen op de werkplek.

Let op!
Er mogen géén medische gegevens worden opgenomen in het personeelsdossier. Dus ook niet het re-integratiedossier. Medische gegevens horen thuis in het Arbo dossier dat berust bij de bedrijfsarts.

Diversen en bijzonderheden

 • persoonlijke werkaantekeningen van leidinggevende;
 • correspondentie met de werknemer.

Niet opnemen in het dossier

Het is uitdrukkelijk verboden (art. 16 e.v. Wbp) om informatie in het personeelsdossier op te nemen over iemands:

 • ras;
 • geloofsovertuiging;
 • lidmaatschap van een vakbond, kerk, milieubeweging of politieke partij;
 • seksuele geaardheid;
 • lichamelijk en geestelijke gezondheid;
 • strafblad.

Hulp nodig om tot een juiste vastlegging te komen of wilt u een geheel vrijblijvende screening van u huidige dossiervorming. Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Contact
Verlengde kerkweg 25, 2985 AZ Ridderkerk