• Pro-actieve Relatiebeheerder

    Wij zijn op korte termijn op zoek naar een Pro-actieve  Relatiebeheerder. Je bent een spin in het web van...
    LEES VERDER
  • Wat is uw strategie als MKB ondernemer?

    Wat is uw strategie voor de komende jaren? Wat is eigenlijk ‘strategie’? Een soort spelletje? Strategie staat voor...
    LEES VERDER

Over ons

Fidor accountants & belastingadviseurs te Ridderkerk, een jong en dynamisch accountantskantoor met een sterke IT- en advies focus. We zijn gedreven, laagdrempelig, innovatief maar vooral persoonlijk!

Fidor is een creatieve samenvoeging van de Italiaanse woorden 'Fidem' (vertrouwen) en 'Valore' (waarde), woorden die in onze dienstverlening centraal staan.

De basis dienstverlening bestaat uit de reguliere accountancy-dienstverlening, fiscaliteit en loonadministratie. Bij deze basis dienstverlening maken wij maximaal gebruik van IT, ook voor onze interne processen.

Daarnaast zijn we sparring partner, adviseur op vele gebieden. Op elke ondernemer, bestuurder komen in de dagelijks praktijk vele vragen af. Veel van deze vragen kan hij zelf afhandelen, maar weet dat Fidor een sparring partner voor u is, waar u met al uw vragen terecht kunt.

IT is geen doel op zich, maar is een belangrijk middel om de doelen van uw organisatie op een effectieve en efficiënte manier te bereiken. Hierdoor heeft u  meer grip op uw processen en houdt u meer tijd over voor zaken die echt belangrijk zijn. De praktijk bewijst steeds weer dat dit kan!  Fidor innoveert steeds mee en daarin lopen we nadrukkelijk voorop. Hierdoor kunnen wij u maximaal van dienst zijn.

Op u als ondernemer, bestuurder komt in de dagelijkse  praktijk vele vragen af, zowel zakelijk als privé.  Hiervan kunt u veel zelf afhandelen, maar weet dat Fidor een sparring partner voor u is, waar u met al uw vragen terecht kunt. Wij zijn zelf ondernemer en willen als geen ander u inspireren en helpen, ja met u  méé ondernemen.

Door optimaal gebruik te maken van de technische mogelijkheden die  op dit moment beschikbaar zijn, heeft u en wij meer tijd om ons gezamenlijk te richten op zaken die voor u echt belangrijk zijn, die u bezig houden. Wij denken en ondernemen graag met u mee. Wij zijn gedreven, laagdrempelig, innovatief maar vooral verrassend persoonlijk.

De woorden 'Fidem' (vertrouwen) en 'Valore' (waarde), zijn basisbeginselen die in onze dienstverlening centraal staan. Vertrouwen schept een basis voor een gezonde samenwerking en is een voorwaarde voor succes. Dit wordt verstrekt door het begrip waarde zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. Het zal u dan niet verwonderen dat bij ons langdurige persoonlijke contacten centraal staan.

Dienstverlening

Team

Branches

Laatste nieuws

Wat is uw strategie als MKB ondernemer?

Wat is uw strategie voor de komende jaren? Wat is eigenlijk ‘strategie’? Een soort spelletje? Strategie staat voor de missie en visie van ondernemerschap. Maar het kan ook worden uitgelegd als het omschrijven van de doelstellingen en de wijze waarop deze worden gerealiseerd. De verschillende scenario’s en de marsroute naar verwezenlijking van uw plannen. Enige mate van schranderheid dient u dan niet vreemd te  zijn. Heeft u al zo’n strategie ontwikkeld voor uw MKB onderneming?

Heel veel MKB ondernemers zijn ‘ooit’ een keer begonnen. Ze doen hun ding en verdienen wel of niet een inkomen. Uit onderzoek blijkt dat weinigen écht nadenken over hun strategie. “Is dat dan nodig?”, vroeg mij vorige week iemand. “Ik denk het wel. Al is het alleen maar om alles eens goed tegenover elkaar te zetten”. Nadenken over strategie binnen het MKB maakt je van ‘toevallige ondernemer die ooit ‘voor zichzelf’ begon’ een bewuste ondernemer die bezig is met zijn missie, visie en doelstellingen!

Laten we beginnen met de missie.

Waar staat u voor? Waarom bestaat u eigenlijk als bedrijf? Wat is de primaire functie van uw onderneming? Welke permanente opdracht heeft u voor ogen als u denkt aan de missie van uw onderneming? De ‘waarom’ vraag is niet onbelangrijk. Wat is het bestaansrecht van uw onderneming. ‘Het bestaat bij de gratie van de klanten’, zult u wellicht zeggen. ‘Er is ruimte voor mijn bedrijf en behoefte aan mijn producten of diensten’. Dat is mooi. Maar zo zijn er nog heel veel ondernemers die dat vinden. Het moet dus om iets unieks gaan. Iets waarmee u zich kunt onderscheiden ten opzichte  van de concurrentie. Ieder bedrijf heeft een identiteit. Uw klanten identificeren zich hier vervolgens mee. Een wisselwerking dus. Wie zijn uw belangrijkste stakeholders? Hoe stelt u henniet teleur? Het moet gaan om het overtreffen van de verwachtingen en het voorzien vanuit de missie in fundamentele behoeften van de markt. Dan is er sprake van aangetoond bestaansrecht. Die ‘waarom bestaan we eigenlijk’ vraag is dus nog niet zo overbodig als het wellicht lijkt!

Hieruit gaan we vervolgens de visie formuleren.

Wat wilt u eigenlijk voor onderneming zijn? Heeft u een beeld van de toekomst? Wanneer dit ontbreekt is er ook geen visie op de toekomst. Het helpt de ondernemer als deze visie een gedeeld beeld is. Delen met uw medewerkers, uw stakeholders en uw klanten. In de visie komen ook andere zaken aan bod. Wat zijn uw kernwaarden en waar gelooft u in? Wat wilt u eigenlijk bereiken? Ambitie is goed maar dagdromen en luchtfietserij is uit den boze. Het moet gaan om realistische en haalbare beelden. Soms willen ondernemers teveel in een te korte tijd. Dat gaat wringen en wreken. Juist vanuit de gemeenschappelijkheid en het ontdekken wat mensen verbindt komt een sterke visie op de toekomst in beeld. Denk daar dus goed over na met uw medewerkers. Pas wanneer u vervolgens de missie koppelt aan uw visie komt u toe aan het formuleren van de organisatiedoelstellingen.  Dat lijkt logisch. Toch zie ik maar al te vaak in visie van een ondernemer niets terug van de missie, terwijl dit de bron is waaruit de toekomstvisie moet ontstaan. De weg naar realisatie!

En, weet u de strategie al te bepalen?

U heeft een missie en een visie. Nu nog de marsroute naar verwezenlijking van uw plannen. Mag ik een paar ‘voorzetjes’ doen? Welke resultaten wilt u bereiken en hoe gaat u dit doen? Welke route gaan we volgen en wanneer gaan we bepalen of we op de goede weg zijn? Wat zijn uw succesfactoren en prestatie indicatoren? Niet alles zal vanzelf gaan, van een leien dakje ‘zoeven’ of meezitten. Hier zijn scenario’s en alternatieven voor nodig. Welke interventies, maatregelen of verbeteracties kunnen we bedenken. Als het tegenzit moeten we de doelstellingen immers vasthouden.

Het plan (de route) mogen we aanpassen maar het doel niet! Ook dit keer is het weer belangrijkheid dat de mensen binnen de organisaties meedenken en communiceren met elkaar. Er moet draagvlak zijn voor de ontwikkelde strategieën en de implementatie daarvan. Dat laatste maakt het de ondernemer makkelijker. Nog te vaak zie ik ondernemers alleen tobben en piekeren. Zorg voor commitment en échte saamhorigheid. Dat geeft de beste garantie op het welslagen van uw missie en visie!

Heeft u verder nog vragen? Neem gerust contact op met Fidor!