• Pro-actieve Relatiebeheerder

    Wij zijn op korte termijn op zoek naar een Pro-actieve  Relatiebeheerder. Je bent een spin in het web van...
    LEES VERDER
  • Kiezen voor verbetering

    Ondernemers staan regelmatig voor belangrijke keuzes. Niet zomaar een beslissing of een ‘besluitje’, maar een radicale...
    LEES VERDER

Over ons

Fidor accountants & belastingadviseurs te Ridderkerk, een jong en dynamisch accountantskantoor met een sterke IT- en advies focus. We zijn gedreven, laagdrempelig, innovatief maar vooral persoonlijk!

Fidor is een creatieve samenvoeging van de Italiaanse woorden 'Fidem' (vertrouwen) en 'Valore' (waarde), woorden die in onze dienstverlening centraal staan.

De basis dienstverlening bestaat uit de reguliere accountancy-dienstverlening, fiscaliteit en loonadministratie. Bij deze basis dienstverlening maken wij maximaal gebruik van IT, ook voor onze interne processen.

Daarnaast zijn we sparring partner, adviseur op vele gebieden. Op elke ondernemer, bestuurder komen in de dagelijks praktijk vele vragen af. Veel van deze vragen kan hij zelf afhandelen, maar weet dat Fidor een sparring partner voor u is, waar u met al uw vragen terecht kunt.

IT is geen doel op zich, maar is een belangrijk middel om de doelen van uw organisatie op een effectieve en efficiënte manier te bereiken. Hierdoor heeft u  meer grip op uw processen en houdt u meer tijd over voor zaken die echt belangrijk zijn. De praktijk bewijst steeds weer dat dit kan!  Fidor innoveert steeds mee en daarin lopen we nadrukkelijk voorop. Hierdoor kunnen wij u maximaal van dienst zijn.

Op u als ondernemer, bestuurder komt in de dagelijkse  praktijk vele vragen af, zowel zakelijk als privé.  Hiervan kunt u veel zelf afhandelen, maar weet dat Fidor een sparring partner voor u is, waar u met al uw vragen terecht kunt. Wij zijn zelf ondernemer en willen als geen ander u inspireren en helpen, ja met u  méé ondernemen.

Door optimaal gebruik te maken van de technische mogelijkheden die  op dit moment beschikbaar zijn, heeft u en wij meer tijd om ons gezamenlijk te richten op zaken die voor u echt belangrijk zijn, die u bezig houden. Wij denken en ondernemen graag met u mee. Wij zijn gedreven, laagdrempelig, innovatief maar vooral verrassend persoonlijk.

De woorden 'Fidem' (vertrouwen) en 'Valore' (waarde), zijn basisbeginselen die in onze dienstverlening centraal staan. Vertrouwen schept een basis voor een gezonde samenwerking en is een voorwaarde voor succes. Dit wordt verstrekt door het begrip waarde zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. Het zal u dan niet verwonderen dat bij ons langdurige persoonlijke contacten centraal staan.

Dienstverlening

Team

Branches

Laatste nieuws

Kiezen voor verbetering

Vernieuwen en innoveren!
Ondernemers staan regelmatig voor belangrijke keuzes. Niet zomaar een beslissing of een ‘besluitje’, maar een radicale keuze. Bijvoorbeeld als het gaat om verandering of vernieuwing van de onderneming en haar doelen. Het opnieuw uitvinden van de business. Dat is geenszins makkelijk. Het bestaande businessmodel is nog in vol bedrijf en toch zijn er signalen dat het een aflopende zaak is. De concurrentie haalt aan alle kanten in en sommigen staan al op grote afstand. Vernieuwingsdrift grijpt om zich heen. Onzekerheid slaat toe. Bedenk echter:
‘Vernieuwing is op termijn de enige zekerheid!’ Disruptie, verstoring van de markt versus routinematig ondernemen en -for the time being- geld verdienen. Zolang het allemaal nog goed lijkt te gaan komt een ondernemer moeilijk tot een radicale keuze en een baanbrekende verandering. Ook al zegt het stemmetje in hem: “Wees alert, dit heeft z’n langste tijd gehad!”

Geleidelijk of radicaal?
Radicaal vernieuwen is een enorme uitdaging. Radicaal handelen heeft namelijk verregaande gevolgen. Tijdens de ‘verbouwing’ moet de winkel wel open blijven. De bestaande business zorgt nog steeds voor inkomen en geld om de rekeningen te betalen. Dat is de grote valkuil. De sense of urgency wordt onderkend maar tegelijkertijd van haar kracht beroofd door gezapigheid en relatieve tevredenheid. Radicaal veranderen en vernieuwen vraagt om radicale ideeën. Nieuwe gekke gedachten en een sterke drang naar innovatie en vernieuwing. Kan dit wel samengaan met het draaiende houden van de bestaande business? Immers, radicaal vernieuwen staat voor geheel en grondig het roer omgooien. Waarom? Brengt dit niet veel onrust? Ja, klopt! En toch is het noodzakelijk om hierop alert te zijn. Wanneer de bestaande business veel tijd, aandacht en geld behoeft kan het loffelijk streven om te vernieuwen weleens ondersneeuwen. Begrijpelijk maar slecht voor de toekomst. Radicaal vernieuwen heeft alles te maken met een gezonde bedrijfsvoering. Niet aanmodderen of ‘het er een beetje bij doen’ maar diep –van de wortel af– zaken aanpakken. Vernieuwing vraagt ingrijpend veranderen. Wilt u echt vernieuwen? Wilt u drastisch ingrijpen om een afdoende vernieuwing –ter bescherming van de business van morgen– te bewerkstelligen? Verlaat dan de ingewortelde denkbeelden en vanzelfsprekendheden die u hebben gebracht tot hetgeen tot op heden is gerealiseerd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst! Hoed u voor gezapigheid en de waan van de dag. Pak de zaken radicaal aan. Wanneer u dit nalaat is de kans aanwezig dat u in tevredenheid inslaapt. U wordt dan –per definitie– te laat wakker!

Waar zit de kern van het probleem?
Omdat er nog steeds geld moet worden verdiend staat de noodzaak tot vernieuwing en innovatie niet bij iedereen hoog op de agenda. Alleen ondernemers die vooruitdenken zien de gevaren van dit beleid. Juist als de zon nog schijnt is het nodig om zich tegen de regen en het noodweer te wapenen. Routinematige ondernemen en innoverend denken staan meestentijds haaks op elkaar. Blijven doen wat al jaren succesvol wordt gedaan ligt dan voor de hand. Daar zit het gevaar. Niets blijft hetzelfde. Verandering is de enige constante. De concurrentie ligt op de loer met nieuwe en betere producten en diensten. De klant is veeleisend en de jonge generatie heeft maling aan oude merken en verouderde producten. Men wil nieuw, beter, flitsender, goedkoper en eigentijdser. Daar ligt de uitdaging. Om die reden moet een ondernemer experimenteren, innoveren, nieuwe gekke ideeën bedenken en uitwerken. Op deze wijze kan de ondernemer de business van morgen vormgeven. En dat is noodzakelijk. Gezapigheid in deze is dodelijk. Gezapigheid versus radicaliteit!

Hoe doe je dat? Steeds vaker zie ik bedrijven de innovatie en vernieuwing buiten de bestaande structuren van de onderneming uitvoeren. Weerstand wordt op deze wijze verminderd. Men innoveert in een soort ‘lab-achtige’ omgeving. Los van de bestaande business. De gevestigde orde speelt geen rol bij de vernieuwing. In vrijheid en ongebondenheid is een groep bezig om het nieuwe product of de nieuwe dienstverlening in de steigers te zetten. De vastgeroeste denkpatronen spelen geen rol en bureaucratie wordt vermeden. Met duidelijke afspraken en strakke budgetten kan men ongestoord experimenteren.

Wat zijn úw mogelijkheden?
Ik begrijp dat niet iedereen de (financiële) mogelijkheid heeft, die grote en middelgrote bedrijven wel hebben. Maar deze aanpak werkt wel effectief. Verschillende bedrijven werken op deze wijze aan hun business van morgen. Successen blijven niet uit! Maar ook kleinere innovatieve bedrijven werken op deze manier. Natuurlijk blijft de mogelijkheid bestaan om binnen de bestaande business wat aan te passen. Dit heeft als voordeel dat de implementatie vaak spelenderwijs verloopt. Helaas, meestal is het half werk. Het is namelijk minder radicaal. De gevaren van weerstand, ‘ja maar’, gezapigheid en schijnveiligheid blijven altijd op de loer liggen. Vernieuwen en innoveren is namelijk kiezen en doorpakken. Het is dus heel belangrijk dat u tot een keuze komt. Hoelang blijf ik de concurrentie nog voor? Hoelang  blijf ik nog interessant voor mijn klanten? Het zijn wezenlijk vragen. Op basis van de uitkomst dient u te handelen. Sommige zaken dulden geen uitstel. Kijk om u heen en bepaal welke concurrenten zwakker zijn geworden of zelfs zijn verdwenen? Wat is de oorzaak? Vaak stonden zij te lang stil en bleven zij in hun ‘comfortzone’. Leer ervan. U heeft meer mogelijkheden dan u denkt om tot een radicale keuze te komen. Overtuig uw medewerkers van de noodzaak tot radicale vernieuwing. Denk ‘out of the box’ en vergeet ‘the box’ niet achter u te verbranden. Nooit meer uit oude gewoonten handelen en volgens oude gebruiken denken en handelen. Innoveren is los komen van het gebruikelijk, het oude en vertrouwde. Innoveren is kiezen voor de toekomst, het deels onzekere, maar daardoor ook uitdagende perspectief om het in de toekomst anders en beter te doen. Gun uzelf deze verbetering!