• Administratief medewerker (MBO 4)

    Wegens constante groei zijn wij opzoek naar een assistent accountant met focus op administratieve verwerking. In deze functie ben je...
    LEES VERDER
  • WKR: Het feest kan beginnen!

    Het einde van het jaar is weer in zicht. Het is dé tijd om uw personeel extra in het...
    LEES VERDER

Over ons

Fidor accountants & belastingadviseurs te Ridderkerk, een jong en dynamisch accountantskantoor met een sterke IT- en advies focus. We zijn gedreven, laagdrempelig, innovatief maar vooral persoonlijk!

Fidor is een creatieve samenvoeging van de Italiaanse woorden 'Fidem' (vertrouwen) en 'Valore' (waarde), woorden die in onze dienstverlening centraal staan.

De basis dienstverlening bestaat uit de reguliere accountancy-dienstverlening, fiscaliteit en loonadministratie. Bij deze basis dienstverlening maken wij maximaal gebruik van IT, ook voor onze interne processen.

Daarnaast zijn we sparring partner, adviseur op vele gebieden. Op elke ondernemer, bestuurder komen in de dagelijks praktijk vele vragen af. Veel van deze vragen kan hij zelf afhandelen, maar weet dat Fidor een sparring partner voor u is, waar u met al uw vragen terecht kunt.

IT is geen doel op zich, maar is een belangrijk middel om de doelen van uw organisatie op een effectieve en efficiënte manier te bereiken. Hierdoor heeft u  meer grip op uw processen en houdt u meer tijd over voor zaken die echt belangrijk zijn. De praktijk bewijst steeds weer dat dit kan!  Fidor innoveert steeds mee en daarin lopen we nadrukkelijk voorop. Hierdoor kunnen wij u maximaal van dienst zijn.

Op u als ondernemer, bestuurder komt in de dagelijkse  praktijk vele vragen af, zowel zakelijk als privé.  Hiervan kunt u veel zelf afhandelen, maar weet dat Fidor een sparring partner voor u is, waar u met al uw vragen terecht kunt. Wij zijn zelf ondernemer en willen als geen ander u inspireren en helpen, ja met u  méé ondernemen.

Door optimaal gebruik te maken van de technische mogelijkheden die  op dit moment beschikbaar zijn, heeft u en wij meer tijd om ons gezamenlijk te richten op zaken die voor u echt belangrijk zijn, die u bezig houden. Wij denken en ondernemen graag met u mee. Wij zijn gedreven, laagdrempelig, innovatief maar vooral verrassend persoonlijk.

De woorden 'Fidem' (vertrouwen) en 'Valore' (waarde), zijn basisbeginselen die in onze dienstverlening centraal staan. Vertrouwen schept een basis voor een gezonde samenwerking en is een voorwaarde voor succes. Dit wordt verstrekt door het begrip waarde zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. Het zal u dan niet verwonderen dat bij ons langdurige persoonlijke contacten centraal staan.

Dienstverlening

Team

Branches

Laatste nieuws

WKR: Het feest kan beginnen!

Het einde van het jaar is weer in zicht. Het is dé tijd om uw personeel extra in het zonnetje te  zetten. Dat kan mét belastingheffing maar nog leuker is dat te doen zónder belastingheffing. 

Werkkostenregeling (WKR)

Sinds 2015 is de WKR verplicht. De aandacht van werkgevers gaat voornamelijk uit naar de zogenaamde vrije ruimte. De vrije ruimte is de vergoedingsruimte waarin de werkgever de werknemer onbelast kan vergoeden. Deze ruimte is in 2017 gesteld op 1,2% van de totale bruto loonsom. 

Vergoedingen en verstrekkingen die geen loon zijn, of geen belast loon - omdat er een vrijstelling of nihilwaardering geldt -, vallen niet onder de WKR en gaan dus niet ten koste van de vrije ruimte. Als de vrije ruimte wordt overschreden, bent u als werkgever een eindheffing verschuldigd van 80%.

De WKR kent ook een concernregeling. Dit kan interessant zijn als u meerdere  BV’s bezit (de moedermaatschappij moet dan ten minste 95% van de aandelen in de dochtervennootschappen) bezitten). De vrije ruimte (1,2%) wordt dan vastgesteld op basis van de totale fiscale loonsom van alle (aangewezen) concernmaatschappijen. Dat kan dus gunstiger zijn. De administratie van de vrije ruimte kan daardoor ook bij één BV worden gevoerd. De keuze voor toepassing van de concernregeling moet u uiterlijk maken op het laatste tijdstip van afrekening van de loonheffing over een kalenderjaar. Voor 2017 is dat derhalve in januari 2018.

Kerstpakketten
Het kerstpakket wordt aangemerkt als eindheffingsloonbestanddeel. Dat wil zeggen dat deze kosten  hiervan in de vrije ruimte vallen. Zolang u het maximum van de vrije ruimte niet overschrijdt kun u onbelast een kerstpakket aan uw werknemers verstrekken. Let op dat voor kerstpakketten wel een gebruikelijkheidstoets geldt (zie dadelijk hieronder).  

(Jaarlijkse) bonus
Indien er nog budget is in de vrije ruimte, dan kan aan de werknemers die een stapje harder hebben gelopen vanuit de vrije ruimte nog een netto bonus worden uitgekeerd. De goede werknemer ontvangt bijvoorbeeld niet € 1.000 bruto maar € 1.000 netto !

Gebruikelijkheidstoets
Alles wat onder de vrije ruimte wordt geschaard, wordt getoetst aan het gebruikelijkheidscriterium.  Deze toets schrijft voor dat de uitgave niet meer dan 30% mag afwijken van soortgelijke uitgaves in uw bedrijf of branche. Stelregel: een vergoeding tot 2400 euro per werknemer per jaar is gebruikelijk.

“Een voorbeeld: Als een uitgave van € 250,- per persoon voor een kerstpakket binnen uw branche gebruikelijk is, is er dus geen enkel probleem!”

Personeelsfeest
Vroeger was het personeelsfeest tot een maximum van € 454 per werknemer per kalender vrijgesteld. De uitgaven werden niet gezien als loon en er kwam geen eindheffing overheen. Tegenwoordig worden personeelsfeesten gezien als loon voor de werknemer (tenzij het uiteraard in de vrije ruimte wordt gebracht).  

Wanneer het personeelsfeest op de werkplek wordt gegeven, dan wordt dit volgens de WKR niet gezien als loon voor werknemers. Dit houdt dus in dat u er geen belasting over betaalt en dat het ook niet ten laste van de vrije ruimte komt (het wordt gezien als een gerichte vrijstelling). Het begrip werkplek is in deze zin vrij breed. Dit mag dus ook een andere vestiging, kantoor of locatie van uw bedrijf zijn. Heeft u een locatie die met niet al teveel kosten is om te toveren tot een feestlocatie, dan is het zeker de moeite waard om hieraan te denken. Overigens zijn complete maaltijden hiervan wel uitgesloten (let op: bij het stapelen van snacks kan een complete maaltijd ontstaan). Voor een complete maaltijd wordt een forfaitaire loonbedrag gerekend van € 3,30 per werknemer.   

Let op: alleen een personeelsfeest op de werkplek wordt niet gezien als loon maar als een gerichte vrijstelling.  Wordt het personeelsfeest op een externe locatie gehouden (die geen verband houdt met uw eigen bedrijf), dan valt het personeelsfeest in de vrije ruimte. De gebruikelijkheidstoets is dan ook weer van toepassing. 

Conclusie
Indien de vrije ruimte lopende het jaar goed is bijgehouden, dan kan aan het einde van het jaar creatief worden omgegaan met allerlei extra’s voor uw personeel. Mocht het overzicht van de vrije ruimte nog niet (volledig) inzichtelijk zijn dan is dat in ieder geval een goed voornemen voor 2018.

Kortom, het voeren van een efficiënte  en een up-to- date gehouden administratie  is voor de WKR onontbeerlijk. Op die manier kunt u veel meer belasting besparen dan u aanvankelijk misschien had gedacht.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met Fidor.