Prinsjesdag 2019: Koopkracht stijgt, vergroening zet door

Prinsjesdag 2019: Koopkracht stijgt, vergroening zet door

Het op Prinsjesdag naar buiten gebrachte belastingplan 2020 bevat diverse maatregelen die de inkomstenbelasting verlagen en (meer) werken lonender maken. Naast een verhoging van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting wordt ook het toptarief in de inkomstenbelasting sneller dan aanvankelijk gepland teruggebracht; dit gaat over 2020 49,5% bedragen waarmee voor het eerst in decennia het toptarief beneden de 50% daalt. Lees verder..


Mr. R.J. (Robert) van der Leeden, 11 October 2019 | Gepost in belastingdienst, fiscaal, algemeen, prinsjesdag, ondernemers 0 comment(s)

De kracht van het familiebedrijf

De kracht van het familiebedrijf

Familiebedrijven zijn bedrijven waarvan de zeggenschap en de leiding in handen van één familie zijn. Wanneer leiding en eigendom zijn gesplitst is er in de aard van de zaak geen sprake meer van een echt familiebedrijf. De familie kan wel nog steeds de meerderheid van de aandelen in bezit hebben maar zij hebben het bestuur in handen gegeven van iemand buiten de familie. De echte familiebedrijven zijn vaak ontstaan door opvolging van één of meerdere kinderen of andere familieleden. Soms is dat niet helemaal dé succesformule! Lees verder.. 


ing. Hans Klaasse MBA CMC RB, 24 August 2019 | Gepost in ondernemers, ontwikkelen, algemeen 0 comment(s)

Samenwerken

Samenwerken

Als management consultant probeer ik ondernemers te stimuleren goed na te denken over de structuur van hun organisatie en de kwaliteit van hun besluiten. Ik geef hen adviezen over het ontstaan, bouwen en corrigeren van de organisatiecultuur. Ik help hen om strategische beslissingen te nemen die echt hout snijden. Teleurstellingen en problemen zoveel mogelijk voorkomen. Vooral bij het ontstaan van samenwerkingen is er een zekere ongedurigheid bij ondernemers. Aan de andere kant ben ik als mediator vaak bezig om problemen op te lossen die voorkomen hadden kunnen worden. Een dubbele professie. Een boterham met dubbel beleg of een professioneel risico op een dubbel gevoel? Lees verder..


ing. Hans J. Klaasse MBA CMC RB,  ADR geregistreerd mediator, 03 July 2019 | Gepost in ontwikkelen, ondernemers, algemeen 0 comment(s)

Het digitaal ondertekenen van de arbeidsovereenkomst

Het digitaal ondertekenen van de arbeidsovereenkomst

Na het opstellen van de arbeidsovereenkomst moet deze getekend worden door zowel de werkgever als de werknemer. In de meeste gevallen wordt de arbeidsovereenkomst in tweevoud geprint, door de werkgever ondertekend, meegegeven aan de werknemer voor ondertekening. 1 ondertekend exemplaar moet terug naar de werkgever. Deze moet vervolgens gearchiveerd worden in het personeelsdossier van de werknemer. Als de werkgever gebruik maakt van een digitaal personeelsdossier, moet het getekende exemplaar gescand worden, ergens worden opgeslagen (AVG proof) en vervolgens uploaden in het digitale personeelsdossier. Lees verder..


G.P. (Gerben) Tronchet, 10 May 2019 | Gepost in personeelsadministratie, loket.nl, digitalisering 0 comment(s)

Kiezen voor verbetering

Kiezen voor verbetering

Ondernemers staan regelmatig voor belangrijke keuzes. Niet zomaar een beslissing of een ‘besluitje’, maar een radicale keuze. Bijvoorbeeld als het gaat om verandering of vernieuwing van de onderneming en haar doelen. Het opnieuw uitvinden van de business. Dat is geenszins makkelijk. Het bestaande businessmodel is nog in vol bedrijf en toch zijn er signalen dat het een aflopende zaak is. De concurrentie haalt aan alle kanten in en sommigen staan al op grote afstand. Vernieuwingsdrift grijpt om zich heen. Onzekerheid slaat toe. Bedenk echter: ‘Vernieuwing is op termijn de enige zekerheid!’ Disruptie, verstoring van de markt versus routinematig ondernemen en -for the time being- geld verdienen. Lees verder..


ing. J. Klaasse MBA CMC RB, 19 April 2019 | Gepost in mkb, ontwikkelen, ondernemers, algemeen 0 comment(s)