Update maatregelen Coronavirus (tweede steunpakket)

Update maatregelen Coronavirus (tweede steunpakket)

Het eerste steunpakket dat halverwege maart werd gepresenteerd, loopt op 31 mei af. Over het eerste Het eerste steunpakket dat halverwege maart werd gepresenteerd, loopt op 31 mei af. Over het eerste steunpakket hebben we u uitgebreid geïnformeerd via onze nieuwsbrieven en onze website. Nu ligt sinds woensdag 20 mei het tweede steunpakket voor ondernemers op tafel. De maatregelen worden op hoofdlijnen voor drie maanden verlengd. Onderstaand een toelichting op de 5 belangrijkste zaken uit het tweede steunpakket. Lees verder..


G.P. (Gerben) Tronchet, 28 May 2020 | Gepost in corona, algemeen, mkb, belasting 0 comment(s)

Bijzonder uitstel van betaling Belastingdienst

Bijzonder uitstel van betaling Belastingdienst

De afgelopen dagen is er veel in het nieuws geweest over de mogelijkheden voor uitstel van betalingen voor belastingschulden. Ondernemers die getroffen zijn door de maatregelen tegen het coronavirus kunnen uitstel krijgen voor hun belastingschulden. Het doel van deze steunmaatregel is dat ondernemingen voort kunnen blijven bestaan ondanks dat de inkomsten geheel of gedeeltelijk wegvallen. Onderstaand lichten wij toe hoe het aanvragen van uitstel van betaling te werk gaat. Lees verder..


S.M.C. (Sarine) Nieuwland - Jacobse LL.B, 24 March 2020 | Gepost in fiscaal, loonheffingen, belastingen, belasting, belastingdienst 0 comment(s)

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid en Liquiditeit

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid en Liquiditeit

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de financiële maatregelen die de overheid bied in verband met de gevolgen van het Coronavirus zoals uitstel van betaling, liquiditeitspositie en Werktijdverkorting. De ontwikkelingen gaan snel, daarom willen we u opnieuw informeren. Inmiddels is de regeling Werktijdverkorting opgeheven. De uitbraak van het Coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting. Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de Corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Lees verder..


G.P. (Gerben) Tronchet, 24 March 2020 | Gepost in mkb, ondernemers, algemeen 0 comment(s)

Fiscale maatregelen coronacrisis voor ondernemers en organisaties

Fiscale maatregelen coronacrisis voor ondernemers en organisaties

Door de uitbraak van het coronavirus kan het gebeuren dat ondernemers en organisaties tijdelijk en buiten hun invloed in liquiditeitsproblemen komen. Daarom is het mogelijk om een verzoek om bijzonder uitstel van betaling te doen voor de verschuldigde inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonbelasting. Hierdoor kan uitstel van betaling verkregen worden voor een langere periode dan gebruikelijk of zonder dat voor het volledige bedrag zekerheid moet worden verleend. Lees verder...


, 17 March 2020 | Gepost in fiscaal, belastingen, ondernemers, belastingdienst 0 comment(s)

Maatregelen voor ondernemers en organisaties om uw liquiditeitspositie tijdens de coronacrisis te verbeteren

Maatregelen voor ondernemers en organisaties om uw liquiditeitspositie tijdens de coronacrisis te verbeteren

Het COVID-19 virus (in de volksmond ‘coronavirus’) zet de economie op zijn kop. De Europese Commissie heeft reeds bekend gemaakt € 37 miljard vrij te maken voor de economische gevolgen. Zowel internationale als nationale aandelenkoersen vertonen historisch grote dalingen, maar ook lokale ondernemers worden hard getroffen. Verschillende ondernemers hebben hierdoor te maken met acute liquiditeitstekorten. Lees verder..


, 17 March 2020 | Gepost in ondernemers, administratie, mkb, algemeen 0 comment(s)