Samenwerken

Samenwerken

Als management consultant probeer ik ondernemers te stimuleren goed na te denken over de structuur van hun organisatie en de kwaliteit van hun besluiten. Ik geef hen adviezen over het ontstaan, bouwen en corrigeren van de organisatiecultuur. Ik help hen om strategische beslissingen te nemen die echt hout snijden. Teleurstellingen en problemen zoveel mogelijk voorkomen. Vooral bij het ontstaan van samenwerkingen is er een zekere ongedurigheid bij ondernemers. Aan de andere kant ben ik als mediator vaak bezig om problemen op te lossen die voorkomen hadden kunnen worden. Een dubbele professie. Een boterham met dubbel beleg of een professioneel risico op een dubbel gevoel? Lees verder..


ing. Hans J. Klaasse MBA CMC RB,  ADR geregistreerd mediator, 03 July 2019 | Gepost in ontwikkelen, ondernemers, algemeen 0 comment(s)

Het digitaal ondertekenen van de arbeidsovereenkomst

Het digitaal ondertekenen van de arbeidsovereenkomst

Na het opstellen van de arbeidsovereenkomst moet deze getekend worden door zowel de werkgever als de werknemer. In de meeste gevallen wordt de arbeidsovereenkomst in tweevoud geprint, door de werkgever ondertekend, meegegeven aan de werknemer voor ondertekening. 1 ondertekend exemplaar moet terug naar de werkgever. Deze moet vervolgens gearchiveerd worden in het personeelsdossier van de werknemer. Als de werkgever gebruik maakt van een digitaal personeelsdossier, moet het getekende exemplaar gescand worden, ergens worden opgeslagen (AVG proof) en vervolgens uploaden in het digitale personeelsdossier. Lees verder..


G.P. (Gerben) Tronchet, 10 May 2019 | Gepost in personeelsadministratie, loket.nl, digitalisering 0 comment(s)

Kiezen voor verbetering

Kiezen voor verbetering

Ondernemers staan regelmatig voor belangrijke keuzes. Niet zomaar een beslissing of een ‘besluitje’, maar een radicale keuze. Bijvoorbeeld als het gaat om verandering of vernieuwing van de onderneming en haar doelen. Het opnieuw uitvinden van de business. Dat is geenszins makkelijk. Het bestaande businessmodel is nog in vol bedrijf en toch zijn er signalen dat het een aflopende zaak is. De concurrentie haalt aan alle kanten in en sommigen staan al op grote afstand. Vernieuwingsdrift grijpt om zich heen. Onzekerheid slaat toe. Bedenk echter: ‘Vernieuwing is op termijn de enige zekerheid!’ Disruptie, verstoring van de markt versus routinematig ondernemen en -for the time being- geld verdienen. Lees verder..


ing. J. Klaasse MBA CMC RB, 19 April 2019 | Gepost in mkb, ontwikkelen, ondernemers, algemeen 0 comment(s)

Wilskracht

Wilskracht

Ondernemers moeten doorzetters zijn. Niets gaat vanzelf. Doorzetten en karakter tonen. Ondernemen is iets in gang zetten en volhouden. Ondernemers dienen over het vermogen te beschikken om iets te willen en de vast overtuiging hebben om die wil ook uit te voeren. Ondanks tegenslag en teleurstelling doorgaan. Hiervoor is nodig dat de ondernemer over voldoende energie en inzicht beschikt. Uithoudingsvermogen en geestkracht. Vastberadenheid en volharding. Lijkt zo voor de hand liggend, maar is o zo complex. Wilskracht kan je jezelf aanleren. Je moet er echter wel continu aan blijven werken! Lees verder.. 


ing. J. Klaasse MBA CMC RB, 05 April 2019 | Gepost in ontwikkelen, ondernemers, algemeen 0 comment(s)

Wat is uw strategie als MKB ondernemer?

Wat is uw strategie als MKB ondernemer?

Wat is uw strategie voor de komende jaren? Wat is eigenlijk ‘strategie’? Een soort spelletje? Strategie staat voor de missie en visie van ondernemerschap. Maar het kan ook worden uitgelegd als het omschrijven van de doelstellingen en de wijze waarop deze worden gerealiseerd. De verschillende scenario’s en de marsroute naar verwezenlijking van uw plannen. Enige mate van schranderheid dient u dan niet vreemd te  zijn. Heeft u al zo’n strategie ontwikkeld voor uw MKB onderneming? Lees verder...


drs. G.A. (Gerben) Buth AA, 14 March 2019 | Gepost in mkb, algemeen 0 comment(s)