De afgelopen jaren zijn voor de Nederlandse bouwsector turbulent geweest. Uitstel van projecten, aanhoudende prijsdruk  en soms forse tegenvallers in de uitvoering hebben geleid tot een slagveld van verliesgevende exploitaties en faillissementen.

In deze sector zijn er ook gelukkig vele  ondernemingen die financieel wél goed presteren. Bedrijven waaraan de crisis voorbij lijkt te gaan.

Ondanks de turbulente marktomstandigheden  blijkt het dat deze ondernemingen continu goed blijven presteren. Dit wordt veroorzaakt door significant meer aandacht te besteden aan Strategie, Klantgerichtheid, Procesbeheersing, Personeelsmanagement en Innovatie dan de traditionele ondernemingen in de bouwbranche.

Nieuwe innovaties op het gebied van bijvoorbeeld fabrieksmatig of modulair bouwen van woningen zal voor een deel van nieuwbouwprojecten het bouwproces in belangrijke mate veranderen, maar ook initiatieven zoals 'Bouwen zonder aannemer' (een concept van een van de cliënten van Fidor:  U-Build) - waar de klant gedurende het bouwproces van idee tot realisatie intensief wordt begeleid - onderstrepen dat er ondanks turbulente marktomstandigheden ruimte is voor nieuwe concepten.

Wij hebben jarenlange ervaring met bouw- en ontwikkelingsbedrijven en ondersteunen inmiddels diverse bouw- en vastgoedondernemingen op het gebied van fiscale, financiële en organisatorische vraagstukken. Daarnaast hebben wij veel ervaring met familiebedrijven in de bouwwereld en de specifieke vraagstukken die hieruit voortkomen. Bij Fidor staat een persoonlijke relatie met u voorop. Als het nodig is trekken wij onze laarzen aan, zetten een veiligheidshelm op en bezoeken u graag op uw lopende project.