Sinds een aantal jaren zit de sector detailhandel in een overgangsfase, met kansen en bedreigingen. Zo maken consumenten andere keuzes bij hun uitgaven en is hun koopgedrag veranderd.  Internet speelt daarin een belangrijke rol. Internetaankopen vormen een steeds groter aandeel in de (consumenten) bestedingen en heeft de markt (aanbod en prijs) transparanter gemaakt. Verder biedt internet  consumenten gemak en is permanent beschikbaar:24/7 shopping is niet meer weg te denken. Internetverkeer  levert veel data op, waardoor meer gerichte (persoonlijke) marketing mogelijk is.

De detailhandel zal rekening moeten houden met de gevolgen van vergrijzing die op termijn zeker effect zal hebben op het gemiddelde bestedingspatroon van de consument. Tevens moet rekening gehouden worden met groeigebieden (grotere steden) en krimpgebieden (randen van nederland).

Het is duidelijk dat de omgeving van fysieke winkels verandert. Velen hebben  moeite  zich aan te passen aan de ontwikkelingen. Zo blijft vernieuwing in zowel individuele winkels / formules als winkelgebieden maar al te vaak achter. In non-food zijn de gevolgen daarvan al merkbaar. Diverse winkels/formules moesten hun activiteiten staken, gaan in afgeslankte vorm verder of  zijn bezig met een strategische heroriëntatie.

Als gevolg hiervan is er sprake van een oplopende leegstand in winkelgebieden. Het is van het grootste belang dat door middel van een gezamenlijke aanpak van alle belanghebbenden (retail, vastgoed, overheid) hier adequaat op wordt gereageerd. Kansarme winkelgebieden dienen te worden gesaneerd , terwijl tegelijkertijd kansrijke gebieden om verdere ontwikkeling vragen.

Naast non-food lijkt ook voor food een transitie aanstaande. Discounters breiden gestaag uit en nieuwe formules via internet zijn in opkomst.

Hoe reageert u op deze veranderingen? Door te snijden in kosten? Door uw business model aan te passen? Of door te innoveren en nieuwe en andere samenwerkingsverbanden aan te gaan?

Wij combineren inhoudelijke expertise met branchekennis die ze hebben opgedaan bij klanten in de branche. Fidor biedt een totaalpakket aan diensten en oplossingen waarmee wij u helpen uw strategie te realiseren. Daarvoor werken we samen met verschillende partijen die specifieke oplossingen bieden.