De sector groothandel is omvangrijk en goed  voor ruim 8% van de economie. De sector groothandel is  heel divers en is vertegenwoordigd in vrijwel alle productketens. Deelgebieden variëren van onder meer voedingsmiddelen en agrarische producten, intermediaire goederen zoals grondstoffen en halffabricaten, non-food consumentenproducten tot kapitaalgoederen zoals bijvoorbeeld machines en IT-apparatuur.

Voor in de export liggen voor deze sector groeimogelijkheden. Van de totale omzet in de groothandel (inclusief voedingsmiddelen) wordt namelijk 49% in het buitenland afgezet en dit aandeel neemt alleen maar toe.

De doorvoer groeit sterker dan de in Nederland geproduceerde exportgoederen. De sector kan  hiervan profiteren. Veel exporterende bedrijven richten hun focus op BRIC-landen en de directe volgers zoals Turkije, Zuid Afrika, Indonesië en Mexico, waardoor aspecten als schaal en internationalisering steeds belangrijker worden.

Bedrijven in deze sector die hun focus op opkomende landen hebben, vergroten hun afzetmogelijkheden omdat juist daar sprake is van bovengemiddelde economische groei. Nu richt de afzet zich nog grotendeels op West-Europa, waar overigens ook nog veel kansen liggen.

Binnen deze sector is veel aandacht uitgegaan naar (proces) innovatie, met als resultaat een op lange termijn aanzienlijke hogere  arbeidsproductiviteit dan het gemiddelde in het bedrijfsleven. De laatste jaren blijft de groei echter achter en is steeds meer focus op de prijs komen te liggen  met als gevolg een onder druk staande productiviteit en winstgevendheid.

De sector staat voor de uitdaging innovatie een nieuwe impuls te geven. De succesvolle groothandel automatiseert,, innoveert en opereert in een ‘omnichannel omgeving’.

Het verzorgen van e-fulfillment., voor webwinkels is bijvoorbeeld een groeimarkt. Hiervoor zijn investeringen in ICT nodig om optimaal gebruik te maken van afzetmogelijkheden via internet (e-commerce).

Wij volgen de ontwikkelingen in de groothandelsbranche nauwgezet en beschikken over actuele kennis en kunde van deze sector. Wij ondersteunen en adviseren diverse organisaties in de groothandelsbranche en helpen ook u graag met financiële, fiscale en organisatorische vraagstukken.