Nederlandse agrariërs zijn sinds oudsher voorlopers in de wereld. De agrarische sector in ons land heeft een lange en rijke traditie.  Nederland is een belangrijke exporteur van agrarische producten en behoort samen met Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten wereldwijd tot de grootste exporteurs. Innovatie en samenwerking wordt binnen de sector gestimuleerd door het  Topsectoren beleid Agri & Food. De thema’s voedselveiligheid, duurzaamheid en milieu, dier- en plantgezondheid staan hoog op de agenda.

Met de toenemende groei en omvang van de bedrijven in de agrarische sector neemt ook de complexiteit in bedrijfsvoering en ondernemingsstructuren toe. Fidor heeft een brede kennis en ruime ervaring om bijvoorbeeld herstructureringen, bedrijfsplannen en bedrijfsoverdrachten voor zowel de kleinere, maar ook agrarische bedrijven met grote omvang te managen.

Wij zijn graag de sparringpartner voor uw onderneming. Of het nu gaat over advisering op het gebied van subsidies milieuwetgeving en investeringssubsidies, de mestwetgeving, ruimtelijke ordening, biologische landbouw, akkerbouwgewassen en landbouwwerktuigen. Samen met u willen we de meerwaarde voor u en uw bedrijf naar boven halen.

Onze agrarische specialisten spreken de taal van de ondernemer en hebben zelf ook een agrarische achtergrond. Hierdoor zijn we in staat om als sparringpartner met beide benen naast de ondernemer in klei te staan.