Logistieke en Transport sector

De logistieke en transportsector biedt werkgelegenheid aan ruim 700.000 mensen en is zeer belangrijk voor de economische groei van ons land.

De sector kent een uiteenlopende reeks aan bedrijvigheid, elk met een eigen expertise, maar ook met gemeenschappelijke uitdagingen, zoals:

  • scherpe concurrentie met buitenlandse bedrijven;
  • voldoen aan verscheidenheid aan wet­ en regelgeving;
  • toenemende druk op innovatie en duurzaamheid;
  • sterke toename en ontwikkeling van ICT;
  • gevolgen van de krimpende economie.

Vervoerders hebben onder meer te maken met een toenemende (inter)nationale regeldruk en worden als gevolg hiervan gedwongen tot vervroegde vervangingsinvesteringen in zuinigere voertuigen.

Terwijl uw bedrijfstak volop in ontwikkeling is komt u transportondernemer voor keuzes te staan zoals:

  • moet ik de algemene trend volgen door te investeren in meer laadvermogen of kan ik beter nog even doorrijden met hetzelfde wagenpark?;
  • is leasen een optie?
  • kan ik bezuinigen op verzekeringen?.
  • welke ondernemingsvorm is het meest geschikt voor mij?;
  • heb ik voldoende pensioenvoorzieningen?;

In de transportbranche speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Om bijvoorbeeld initiatieven op het gebied van brandstofbesparing en CO2-reductie te stimuleren, zijn er subsidies beschikbaar. Als ondernemer denken wij hierin met u mee.

Voor deze en vele andere vraagstukken zijn wij uw sparring partner en zijn u graag van dienst.

Binnenvaart

Wij zijn u ook graag van dienst op het gebied van transport over water, variërend van droge lading, de zand- en grindvaart en de container- of tankvaart.

Ingewikkelde regelgeving en krappe marges, vindt samen met ons de weg in de financiële wereld. Samen vooruit blijven kijken waardoor tijdig kan worden bijgestuurd om de juiste koers te blijven varen.

Wij realiseren ons als geen ander hoe specifiek uw bedrijfsvoering is en onderhouden daarom contacten met onder meer specialisten bij banken en notariaat.  Wij ondersteunen u graag in alle stadia van uw bedrijfsvoering.