De gezondheidszorg is voortdurend in beweging en komt steeds meer onder druk te staan door allerlei (demografische) ontwikkelingen zoals:

  • toenemende omvang van de bevolking;
  • vergrijzing en mede daardoor meer chronische aandoeningen,;
  • langere levensverwachting;
  • emancipatie van patiënten;
  • veranderende consumentenbehoeften.

Hierdoor is het financieel niet langer houdbaar de huidige verdeling 1e en 2e lijn te handhaven. Steeds meer zorgtaken verschuiven naar de 1e en tegenwoordig de 1,5e lijn. De huisarts wordt hierdoor steeds meer een ketenregisseur en dat vereist andere vaardigheden.

Er zijn allerlei ontwikkelingen zichtbaar die zowel kansen als bedreigingen kunnen vormen:

  • diagnostiek wordt goedkoper en gebruikersvriendelijker en komt meer bij de 1e lijn te liggen;
  • verschuiving naar zelfzorg en preventie. De zorgconsument heeft meer ‘controle’ over zijn gezondheid, en de arts gaat als coach functioneren. Er zijn steeds meer preventieproducten en diensten voor medische zelfzorg in opkomst. Het Nivel is bezig met een overzichtsstudie “Technologie in de zorg”;
  • e-mail spreekuur/ consulten op afstand (e-health);
  • big data.

De 1e lijn zal slim moeten inspelen op kansen en verstandig moeten omgaan met bedreigingen. Dit vereist strategische keuzes zoals het oppakken van nieuwe activiteiten en het omarmen van nieuwe technologieën. Creativiteit, visie en ondernemerschap worden steeds belangrijker.

Op allerlei vlak ondersteunen wij de medische sector, met name de 1e lijnszorg (al dan niet georganiseerd door middel van samenwerkingsverbanden) waaronder tandartsen, huisartsen en allerlei aanpalende zorgverleners zoals fysiotherapiepraktijken.