Slikkerveer Vastgoed B.V.

Een gesprek met Iljack en Mireille van Slikkerveer Vastgoed is geenszins het aanhoren van een saai betoog. Het gaat bij dit zakelijk en privé aan elkaar verbonden stel om passie voor wonen, woonwensen realiseren en huizen een tweede leven geven. Enthousiasme behoeft op generlei wijze te worden opgewekt door welke gesprekspartner dan ook. Het gaat simpelweg vanzelf. Zij belichamen de belangstelling voor -niet alleen de woning- maar juist ook de bewoner(s). Door hun samenwerking binnen Slikkerveer Vastgoed BV lijkt met elkaar naadloos aan te vullen. Is het Iljack die zorgt voor selectie, aankoop en verbouwing, het is Mireille die zich toelegt op het bedenken en selecteren van de juiste materialen die de woning tot een echt huis maken. “Wij doen geen enkele concessie aan de kwaliteit, woongenoot en onbezorgd genieten is wat wij de bewoners beogen te bieden”, klinkt uit hun beider mond. Ze kijken elkaar lachend aan.

Ontzorgen en échte betrokkenheid tonen is ons credo

Dat vraagt om uitleg. Iljack verteld hoe de selectie van een woning te werk gaat. Via zijn netwerk van makelaars, institutionele beleggers, veilingen en andere vastgoedbeheerders gaat hij op zoek naar geschikte woningen voor het ‘Slikkerveer concept’. De woning wordt geheel gestript en alle technische installatie worden vervangen. “Zo ontstaat er een nieuwe basis waar we mee verder kunnen”, geeft Iljack aan. Ik zie mezelf dan ook niet als vastgoedhandelaar maar meer als ontwikkelaar van onroerend goed. Het ontwikkelen van bestaand -vaak in slechte staat van onderhoud verkerend- vastgoed tot comfortabele woningen. Dat doen we grondig. We hebben een vast team van timmerlieden, loodgieters, schilders en stucadoors. Fantastische mensen die vakmanschap en kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Zonder hen zouden we ons concept nooit hebben kunnen bedenken en uitvoeren. Mireille vult aan dat Iljack zelf ook vaak op de werkvloer is te vinden. “Persoonlijke betrokkenheid is ons sterke punt. Dat weten de potentiële kopers. Om die reden hebben wij ook een hoge klanttevredenheid. Lovende recensies op de Facebook pagina van Slikkerveer Vastgoed getuigen van gelukkige en tevreden kopers. En daar doen we het allemaal voor. Daar zijn we trots op en dankbaar voor!”

Mireille denkt niet alleen mee, zij weet op een persoonlijke wijze ook het verschil te maken tussen een transactie en een beleving. Een mooie vrouwelijke eigenschap. Zij ontzorgt mensen bij verhuizing vanuit de eigen woning naar de nieuwe woonomgeving. Verschillende ouderen mochten dit al ondervinden. “Ontzorgen is alles, maar dan ook alles, regelen. Van verhuizing, aansluiting bij verschillende aanbieders, allerlei formularia en de inrichting van het nieuwe onderkomen. Een extra service die we als Slikkerveer Vastgoed bieden”, verteld Mireille met een stralende lach. Zichtbaar hebben deze mensen plezier in hun werk en halen ze veel voldoening uit het contact met klanten.

“Als Fidor zijn wij blij met deze gepassioneerde klanten. Zij dagen ons uit om mee te denken en onze kennis beschikbaar te stellen. Ondernemerschap is meer getallen. Cijfers laten spreken en vertalen naar stuurinformatie maakt het vak van accountant en adviseur juist zo boeiend”, constateert André Schipper die als accountant nauw betrokken is bij de klant Slikkerveer Vastgoed.

Van ondernemersdroom naar woondroom

“Geen concessie doen aan kwaliteit is naast aandacht en betrokkenheid een kwestie van vakmanschap en de juiste materiaalkeuze. Door ons aangeboden woningen kunnen aan iedere inspectie worden onderworpen. Ze zijn klaar voor de volgend levensfase”, geeft Iljack aan. Waar komt die passie voor wonen vandaan? Iljack komt uit de hypotheek-advieswereld, is geboren in een ondernemersgezin en had als jongen maar één droom. Zelf ondernemer worden en het moest iets te maken hebben met vastgoed. Geholpen door zijn ouders heeft hij de eerste stappen gezet in 2013. Hij had binnen de kortste keren een pand verworven op de veiling. Dit werd opgeknapt en snel  doorverkocht. “Ik kreeg de smaak te pakken”, verteld hij. “Daarna heb ik steeds weer nieuwe panden gekocht. Op enig moment hingen er hier in het kantoor lijsten met gegadigden. Als beginnende vastgoedondernemer heb je echter continu een liquiditeitsprobleem. Het financiële plafond bepaalt je groeikansen en investeringsruimte. Ik ben bescheiden gestart en steeds mijn eigen behoudende koers trouw gebleven, geen onnodige risico’s nemen en betrouwbaar zijn, hierdoor werd het mij ook gegund door bepaalde mensen. Er zijn een aantal mensen die mij fantastisch hebben geholpen in die eerste periode, maar waar ik ook nu nog steeds een beroep op kan doen. Een fantastisch gevoel altijd op hun hulp en steun te kunnen rekenen! Hen blijf ik trouw en ik koester hun vertrouwen en vriendschap”, verteld Iljack.

“Slikkerveer Vastgoed is niet alleen een mooi en gezond bedrijf, maar ook een redelijk unieke onderneming. Man en vrouw die samen hun passie delen op een manier die niet onopgemerkt blijft. Het straalt vertrouwen en degelijkheid uit. Deze mensen weten waar zij mee bezig zijn. Samen met hun team realiseren zij woondromen”, vult André aan.

Met vereende kracht werken aan een solide basis

Mireille is de stille kracht. Zij is -zeker niet hinderlijk- aanwezig en vult Iljack op een enthousiaste en betrokken wijze aan. Door haar achtergrond in de financiële wereld en de makelaardij weet zij mee te praten over veel zaken die deze onderneming zo uniek maakt. Klein en persoonlijk blijven, maar groot denken als het gaat om het realiseren van mooie woningen.  Zij regelt naast de financiën vooral het contact met leveranciers, allerlei instanties en maakt per woning een schets hoe de inrichting er uit moet zien. Iedere woning heeft z’n eigen sfeer en beleving. “Inmiddels hebben we een zekere standaard ontwikkeld, waar we steeds rekening houden met nieuwe woontrends, kleur- en materiaalgebruik. Heel leuk -nadat ik een tijdje het mamma zijn centraal stelde in mijn leven- nu betrokken te zijn bij het werk van Iljack. Ik denk dat wij -met onze vaklieden- een goed team vormen met elkaar!” Iljack hoort het alles met een tevreden glimlach aan.

Na de start in 2013 zijn met name de jaren t/m 2016 succesvol verlopen. Er zijn in die periode belangrijke stappen gezet in de professionalisering, het inzicht in cijfers en het meer een gezicht geven van Slikkerveer Vastgoed naar buiten. De vastgoedbranche heeft een minder goed imago. Slikkerveer Vastgoed heeft dus veel tijd en geld geïnvesteerd om het contact met de markt te verbeteren. Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn de pijlers van succes. “We hebben een zekere stabiliteit bereikt. Tevreden klanten, een hecht team en de juiste netwerken. Niets gaat vanzelf. Daar hebben we dus hard voor gewerkt. Samen met Fidor hebben we structuur aangebracht in onze bedrijfsvoering. Wij zijn geen handelaren die een woning wat bijpleisteren en fatsoeneren. Wij nemen een woning van onder tot boven grondig onderhanden. Niet om het alleen uiterlijk te verfraaien maar juist om er probleemloos wonen mogelijk te maken. Dat vraagt om een andere aanpak. Wij leveren als het ware turn-key woondromen. Helemaal klaar voor zorgeloos en jarenlang woongenot. Dat proberen we uit te stralen en het gewonnen vertrouwen niet te beschamen. Open, transparant en toegankelijk. Onder Slikkerveer Vastgoed ligt een solide basis. Daar zijn we trots op”, geven beiden aan.

Ondernemen vraagt om vooruitzien

“Aangekomen in 2019 ligt er een dynamische periode achter ons. Maar als ondernemer kan je nooit pas op de plaats maken. Niet dat wij idolate plannen hebben om de grootste te worden in onze branche. Maar er zijn wel ontwikkeling die mijn interesse hebben. Huisvesting is een boeiend onderwerp. Er is meer vraag naar alternatieve vormen en flexibele mogelijkheden. Daar willen wij iets mee gaan doen. De vraag is er. Echter, het gaat om forse bedragen. Via allerlei partijen en contacten zoeken we naar investeringsruimte. Ook particulieren die durfkapitaal inbrengen zijn tegenwoordig serieuze spelers. Wij hebben dus zeker nog dromen”, verteld Iljack.

Slikkerveer Vastgoed is een onderneming die vanuit signalen uit de markt huisvesting op maat wil ontwikkelen. Naast individuele aankopen richt men zich voor de toekomst met name op wat grootschaliger projecten. Meerdere panden gelijktijdig renoveren en geschikt maken voor eigentijdse  bewoning. De nieuwe bewoner staat steeds centraal. Dat vraagt om het nauwgezet volgen van trends en onderzoek op het gebied van huisvesting. De wereld staat niet stil. Verandering is aan de orde van de dag. Ook in de vastgoedbranche is vooruitzien bepalend voor toekomstig succes. De consument is grillig in haar wensenpakket. Iets dat ze aan de Mandenmakerstraat 3 in Ridderkerk goed hebben begrepen.

Bij het verlaten van het kantoor valt het oog van schrijver dezes op een bordje met de tekst: “Wie niet kan delen kan ook niet vermenigvuldigen!” Ik kijk Iljack en Mireille lachend aan. “Tja, dat bedoel ik nou!”