“Bij hem leggen we bij voorbaat de cijfers neer. Dat heeft alles te maken met vertrouwen”

Dokter Jan Zuijderhoudt werkt sinds begin 2015 in maatschapsverband samen met huisarts Ton den Hartog. Dokter Zuijderhoudt is de langstzittende huisarts en werkt in principe nog een jaar.
Jan werkt prettig samen met Erik Baas van Fidor. Erik is volgens hem op de hoogte van de beperkingen en mogelijkheden van ons artsenbestaan, met name het huisartsenbestaan.

Vertrouwen

“Hij is deskundige op dit gebied. Hij weet waar het over gaat en daarom hebben wij hem ook gevraagd. Onze praktijkoverdracht is vlot verlopen. Ik heb nog nooit een praktijkoverdracht meegemaakt zonder ruzie. En de ruzie gaat altijd om het geld, dus we wilden het goed regelen. We hebben Erik benaderd met de vraag of hij het contract wilde maken. Twee andere juristen hebben er toen ook nog even naar gekeken. Hij heeft het contract gemaakt met een inverdienregeling. Als door beëindiging van mijn werkzaamheden het contract ontbonden wordt, dan beslist hij in principe wat er gaat gebeuren. Bij hem leggen we bij voorbaat de cijfers neer. Dat heeft alles te maken met vertrouwen.“

Betrouwbare zaak
Fidor omschrijft hij kort en bondig met de term vertrouwen, maar ook met deskundig, eerlijk, oprecht en recht door zee. Daar durven zij zich aan toe te vertrouwen. Daarom bevelen zij Fidor aan. 

Goed begrepen

De branche waarin Jan werkt, wordt door deze accountant goed begrepen. Dat uit zich in goed advies. Hij weet wat kan en waar het over gaat. “Er zijn parallellen met mijn werk: betrouwbaarheid, eerlijkheid, geheimhouding en vertrouwen. Dat zoek ik ook in mijn leveranciers. Daar moeten wij voor blijven strijden.” Erik denkt mee in de ontwikkelingen in de zorg. Hij weet waar het over gaat en wat er te wachten kan staan. “Hij is voor ons een sparringpartner.”