Uw administratie als basis voor sturing en verantwoording

Uw administratie en uw jaarrekening zijn beide belangrijke instrumenten. Beide dienen op orde te zijn en te voldoen aan eisen die wet- en regelgeving daaraan stellen. Dat is niet alleen van belang voor bijvoorbeeld banken, crediteuren, de fiscus, eventuele subsidieverstrekkers etc., maar zeker niet minder voor u zelf als basis voor uw ondernemersbeslissingen.

Met behulp van uw administratie:

  • legt u de basis voor de verantwoordingsinformatie: de jaarcijfers
  • hebt u inzicht in de financiële prestaties van uw organisatie

Met de online IT- toepassingen van Fidor heeft u overal direct én actueel inzicht in uw administratie en daarmee de  financiële prestaties van uw organisatie. Dit maakt het mogelijk tijdig en gericht te kunnen bijsturen.

Met de management dashboard functionaliteit van Fidor kun u op een eenvoudige, efficiënte en effectieve manier management informatie ontsluiten, belangrijk om uw organisatie adequaat te kunnen besturen en hiermee grip te hebben op de financiële prestaties van uw organisatie.

Met uw jaarrekening in handen kijkt u terug en legt u verantwoording af aan de bank, fiscus, subsidieverstrekkers etc.. Het is daarom van belang dat deze jaarrekening voldoet aan kwaliteitsnormen en aan de actualiteit.

Op u als ondernemer, bestuurder komen in de dagelijkse praktijk vele vragen af. Hiervan kunt u veel zelf afhandelen, maar weet dat Fidor een sparring partner voor u is, waar u met al uw vragen terecht kunt. Fidor adviseert u graag.

 

Wat zeggen onze klanten