Uw salarisadministratie tijdig en goed geregeld

Een juiste verloning en een tijdige betaling van de salarissen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Wij ondersteunen u bij het nakomen van deze belofte. Hierbij maken de salarisadministrateurs van Fidor gebruik van een geavanceerde Online salaristoepassing waarmee u zeven dagen per week, 24 uur per dag toegang heeft tot alle arbeidsvoorwaarden, de salaris- en de personeelsadministratie. U beschikt continu over up-to-date managementinformatie zoals de salarisontwikkeling, de leeftijdsopbouw van uw werknemers, de loonkosten, het ziekteverzuim en de verlof- en opleidingenadministratie. Door het up-to-date systeem kan bijvoorbeeld tijdig loonadvies worden gegeven. U heeft een online dossier in huis waarin u alle gegevens kunt archiveren en gemakkelijk terug kunt vinden. Wij informeren u graag over deze online applicatie.
 

Optimale Samenwerking

In de gebruiksvriendelijke online omgeving van Fidor SalarisLoket kunnen wij snel en veilig met elkaar communiceren en gegevens delen. Zo werkt u intensiever samen en wordt ons advies een stuk waardevoller.

 

Digitale Dossiers

In onze online applicatie raadpleegt u snel en digitaal de loonspecificaties, jaaropgaven, kostenoverzichten en loonaangiftes. Wilt u personeelsdossiers volledig digitaliseren? Met een additionele module is ook dat mogelijk in Fidor SalarisLoket.

 

Managementinformatie

In onze applicatie voor personeel- en salarisadministratie vindt u actuele managementinformatie over onder andere salarisontwikkeling, werknemerskosten, verzuim, verlof en opleidingen. Dat maakt sturing een stuk effectiever.

 

Aandacht voor Werknemers

De personeel- en salarisadministratie kost minder tijd met Loket.nl. Daardoor kun je ondersteuning geven aan werknemers waar nodig of meedenken over persoonlijke ontwikkeling. Meer tijd en aandacht. Dat is aantrekkelijk werkgeverschap.                               Wilt u de functionaliteiten van Fidor Online verder uitbreiden? Er zijn diverse modules om de personeelsadministratie op allerlei terreinen verder te vereenvoudigen (Employee Self Service (ESS), Beoordelingen, Verlofregistratie, Verstrekkingen, Ziekteverzuimregistratie, Opleidingen), maar ook branchespecifieke koppelingen voor o.a. Horeca-ondernemers maken onderdeel uit van Fidor Online.

Afhankelijk van uw wensen kunnen onze salarisadministrateurs uw salarisadministratie geheel of gedeeltelijk overnemen.


Een greep uit onze dienstverlening

Onze basis dienstverlening is er op gericht dat alle gebruikelijke werkzaamheden die nodig zijn voor de salarisverwerking worden uitgevoerd

 • Verwerking van variabele mutaties;
 • Salarisspecificatie per werknemer (digitaal/ ESS);
 • Journaalposten, diverse te uploaden bestanden;
 • Betaaloverzicht (SEPA);
 • Loonaangiften;
 • Jaaropgaven per werknemer (digitaal/ ESS).

Aanvullend op onze basis dienstverlening kunnen wij u nog meer ontzorgen op het gebied van

 • Pro-forma loonberekeningen;
 • Toepassen van vrijwillige pensioenregelingen
 • Meldingen aan bedrijfstakfondsen en arbodiensten;
 • Controle en berekening van voorschotnota’s pensioenfondsen;
 • Ziek- en herstelmeldingen;
 • Verzuimbegeleiding;
 • Beoordelen van offertes (verzekeringen en pensioenen).

Dit is in het kort wat Fidor voor u kan betekenen. Voor een oplossing op maat kunt u altijd contact opnemen met een van onze salarisspecialisten.

 

Wat zeggen onze klanten