Wanneer een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen heeft/hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Fidor accountants en belastingadviseurs dan kan/kunnen deze zich wenden tot onze directie (Erik Baas, Gerben Buth, Andre Schipper of Ewout Verschoor).

Klik hier voor onze klachtenregeling.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Fidor accountants en adviseurs - Klachten |

Onze voordelen:
- Betrokken bij onderneming en ondernemer
- Focus op toekomst in plaats van verleden
- Sterke focus op efficiënte processen
- Hoog kennis niveau
- Eenvoudig overstappen mogelijk

Wanneer een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen heeft/hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Fidor accountants en belastingadviseurs dan kan/kunnen deze zich wenden tot onze directie (Erik Baas, Gerben Buth, Andre Schipper of Ewout Verschoor).

Klik hier voor onze klachtenregeling.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Contact

Contact
Verlengde kerkweg 25, 2985 AZ Ridderkerk